ANAF propune introducerea a șase noi poziții în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de Ordin publicat în transparență decizională, modificarea și completarea OPANAF nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire...https://ceccar.ro/ro/?p=31718

anaf-propune-introducerea-a-sase-noi-pozitii-in-nomenclatorului-obligatiilor-de-plata-la-bugetul-s20805

Leave your comment