Examenul de acces la stagiu

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu

a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). 

Concret, actele necesare înscrierii sunt:

 • cererea de înscriere și CV conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr. 227/2008), atașate cererii;
 • certificatul medical care să ateste capacitatea deplină de exercițiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (ștampilată de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizată de pe diploma de studii recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere. 

Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină, și se depun la Filiala CECCAR în raza căreia aveţi domiciliul.

Examen de acces la stagiu CECCAR
Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 2 şi 4 octombrie 2020, după cum urmează:

 

   • În ziua de 2 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateFiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
   • În ziua de 4 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilorAuditExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
  • În ziua de 2 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateAuditEvaluare economică şi financiară a întreprinderiiExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.