ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR GORJ

 În data de 19 martie 2020, ora 15:30, la Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu” din Tg-Jiu, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR Gorj, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
 4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
 6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Comisiei de disciplină;
 7. Alegeri pentru cenzor;
 8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 16:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

Consiliul filialei,

 

 

Procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei

 

Potrivit Hotărârii Consiliului filialei CECCAR Gorj, nr. 71/20 din 03.03.2020, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei:

 • Perioada de desfășurare a votării: 10-11 martie 2020
 • Intervalul orar: 10.00 – 18.00;
 • Locația: sediul CECCAR Filiala Gorj, Tg.Jiu, str. Al. Vlahuță, nr. 3A

În atenția membrilor CECCAR Filiala Gorj

În contextul epidemiei de coronavirus și a deciziilor luate de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv prin Hotărârea nr. 6 din 06.03.2020, se vor pune în aplicare următoarele măsuri:

 1. Casieria nu va lucra direct cu publicul, până la o dată ce va fi comunicată ulterior. Toate plățile membrilor către filială se vor efectua exclusiv online, prin transfer bancar.

 2. La nivelul filialei, programul cu publicul se va limita doar la situațiile excepționale sau pentru exercitarea dreptului de vot de către membri. Orice comunicare cu membrii se va realiza doar prin e-mail sau prin telefon.

banner-site-noua-sigla-318×201