Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Coșereanu Ana-Maria Cîrstoiu Natalia
Fătu Cosmin Iulius
Ilea Somnea Georgiana
Motorgeanu Rodica

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreședinți
Coșereanu Ana-Maria Cîrstoiu Natalia
Ilea Somnea Georgiana

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanți
Mitoi Gabriela Giubalcă Andrei Tutoveanu Iuliana
Anghel Victoria Mariana Joe Simona
Ilea Cristian Eugen Mihai Daniela
Băloi Marian Pantelimon

Comisia de cenzori

Membru titular Membru supleant
Greculescu Luminița Vărgatu Nicolae Viorel

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Coșereanu Ana-Maria Coşereanu Mihăiță
Nicolcea Ion
Ijac Daniel
Ilea Cristian Eugen
Joe Simona

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă
Bondoc Anuța Florescu Anca Iulia Cheroiu Elena Denisa