ANAF a modificat formularele 100 și 710, precum și Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, prin redenumirea unor obligații
În Monitorul Oficial nr. 100 din 2 februarie 2024 a fost publicat OPANAF nr. 172/2024 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin...https://ceccar.ro/ro/?p=30927
anaf-a-modificat-formularele-100-si-710-precum-si-nomenclatorul-obligatiilor-de-plata-la-bugetul-s19942

Leave your comment