Document de poziție: e-TVA și extinderea obligativității facturării electronice și a raportării tranzacțiilor în timp cvasireal în scop de TVA
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) își exprimă profunda preocupare față de recentele modificări ale legislației fiscale care vizează eTVA și extinderea obligativității utilizării facturării electronice și a raportării facturilor în scop...https://ceccar.ro/ro/?p=31891
Accountant Checking Online Invoice On Tablet Screen

Leave your comment