Despre noi

CONSILIUL FILIALEI C.E.C.C.A.R. GORJ

Preşedinte                             Somnea Maria Mariana

Vicepreşedinte                        Anghelescu Ilie

Membri titulari                        Mitoi Gabriela

                                              Militaru Mariana Angelica

Membri supleanţi                  Băloi Marian Pantelimon

COMISIA DE DISCIPLINĂ A FILIALEI C.E.C.C.A.R. GORJ

Preşedinte                            Coșereanu Ana Maria

Membri titulari                       Motorgeanu Rodica       

                                             Cirstoiu Natalia

                                            Popescu Lavinia Filofteia

Membri supleanţi                –

CENZOR                               Cotojman Maria

 

EXECUTIVUL FILIALEI C.E.C.C.A.R. GORJ

Director executiv                                              Bondoc Anuța

Sef Birou Evidenţă-Tablou                                 Florescu Anca Iulia

Sef Birou Stagiu și  

Dezvoltare Profesională Continuă                    Pătrășcoiu Ioana Anca

 Sef Birou Administrativ                                    Oprea Claudia

Auditor de calitate                                             –

 

 

Solicitări/sesizări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.