Despre noi

CONSILIUL FILIALEI C.E.C.C.A.R. GORJ

Preşedinte                             Somnea Maria Mariana

Vicepreşedinte                        Anghelescu Ilie

Membri titulari                        Mitoi Gabriela

                                              Militaru Mariana Angelica

Membri supleanţi                  Băloi Marian Pantelimon

COMISIA DE DISCIPLINĂ A FILIALEI C.E.C.C.A.R. GORJ

Preşedinte                            Coșereanu Ana Maria

Membri titulari                       Fătu Cosmin Iulius

                                                Motorgeanu Rodica       

                                                Cirstoiu Natalia

                                                Popescu Lavinia Filofteia

Membri supleanţi                 Ecobici Nicolae

                                                 Globașu Mariana

                                                Jianu Dorina

                                                 Nuțu Ligia

CENZOR                               Cotojman Maria

 

EXECUTIVUL FILIALEI C.E.C.C.A.R. GORJ

Director executiv                                                   Bondoc Anuța

Sef Birou Evidenţă-Tablou                                     Florescu Anca Iulia

Sef Birou Stagiu și 

Dezvoltare Profesională Continuă                    Pătrășcoiu Ioana Anca

 Sef Birou Administrativ                                          Oprea Claudia

Auditor de calitate                                                  Cîmpeanu Elena

 

 

Solicitări/sesizări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.