Audit de calitate

Precizari  rapoarte  de expertiza  contabila  judiciara  transmise  cu   adresa  nr. 4242/04.07.2018  si   06.07.2018  a   CEECAR .

Sediul  reglementarilor  legale  privind  expertizele  contabile judiciare se afla in OG nr. 65/1994  privind  orgaziarea activitatii de expertiza contabila  si a contabililor autorizati.

Potrivit  acestor  reglementari  legale,  efetuarea  de expertize  contabile  judiciare si extrajudiciare  este  dreptul  exclusiv  al expertilor  contabili .Aceasta  exclusivitate rezulta  din art.6 lit d) din OG nr.65/1994 , care  enumerind  lucrarile care pot  fi executate de expertul  contabil  pentru  persoane fizice si  juridice ,stipuleza că  efecuează  expertize financiar-contabile , inclusiv  expertize financiar-contabile  cu  componentă fiscală, dispuse  de organele  judiciare  sau  solicitate de persoane fizice  ori  juridice in conditiile prevazute de lege si  de reglementările  CECCAR.

Potrivit:

-normei  profesionale 3531.1 : ,,Capitolul  I.,,.Introducere  al  raportului de expertiza    contabila  trebuie  sa cuprinda….a)  Paragraful de  identificare  a expertului  contabil /expertilor contabili  nominalizat(ti) pentru efectuarea  expertizei contabile , care trebuie sa cuprinda  informatii  cu privire la: numele si prenumele  expertului /expertilor, numarul carnetului  de expert  contabil  si sectiunea din Tabloul Corpului ; in acest paragraf se cuprind si  datele de  identificare  ale expertilor contabili  consilieri al partilor/recomanadati de parti, daca este  cazul….”

 -normei  profesionale 3532,, Semnarea  si  depunerea  raportului  de  expertiza

contabilă  (Standard  profesional  35- Expertizele  contabile )”:,,Raportul  de  expertiza    contabila  se  parafeaza  si  se  semneaza  fila cu fila, inclusiv  anexele , atit de expertul  contabil /expertii contabili  numit(ti)/desemnat(ti) la cererea  partilor sau din oficiu , cit si  de expertul  contabil/expertii contabili consilier(i) al (ai) partilor /recomandat (ti) de parti,,

 -Conform  art.1 alin (4)  din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei  de expert  contabil  si contabil  autorizat , aprobata  in  Conferinta  Nationala extraordinara din  data de 09  ianuarie 2017,,Membrii  Grupului  expertilor judiciari , denumit in  continuare  GEJ , trebuie  sa obtina  viza de exercitare  a profesiei  pentru persoana fizica ….,si  vor utilize in  activitatea de expertiza contabila doar parafa anuala ovala.’’

 -Urmare  art.18  din Regulamentul  auditului  de  calitate in domeniul  serviciilor contabile:

,,Expertii  contabili , in efectuarea  lucrarilor de expertiza contabila judiciara , au obligatia sa respecte  si  sa aplice prevederile  Standardului  profesional nr.35,, Expertizele contabile” si

 sa prezinte  rapoartele  de  expertiza , care cuprind  si  opiniile  separate ale expertilor –parte , dupa  caz , pentru  a fi supuse  auditului de calitate potrivit  prezentului regulament”.

Totodata , potrivit  reglementarilor, nu sunt premise  in Capitolul I (Introducere, paragraful a) al  raportului de expertiza contabila  judiciara  alte mentiuni , decit cele referitoare  la identificarea  sa  in calitate de expert  contabil , potrivit  numirii  dispuse  de organele judiciare .Prin  calitatea  sa, conferita  de lege , expertul  contabil  parafeaza si semneaza lucrarile  intocmite , doar  cu  parafa  emisa  de  Corp.

Acele  situatii , in care expertul  contabil  numit de instanta  sau organele de cercetare sa  efectueze  o expertiza  contabila  judiciara , parafeaza  lucrarea cu o alta stampila decit cea de expert  contabil  si  face mentiuni  in  Capitolul I al  expertizei contabile  privind identificarea  sa, altele  decit  cea de membru  al  Corpului , vor fi  semnalate Consiliului Filialei pentru  dispunea masurilor  necesare , iar  auditorul  de  calitate nu va acorda viza.

–    în situațiile în  care expertul  consilier  parte  încuviințat  folosește o alta parafă decât cea de  expert contabil,  respective  parafa  unui alt organism profesional,  auditorul de calitate va aplica  ștampila dreptunghiulară  și va menționa “valabil cu  referatul  atașat  nr…”, urmând  a  sesiza consiliul filialei la care va atașa o copie după referatul anexat expertizei contabile judiciare.

–     în  situatiile în care  expertul contabil  numit folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, auditorul de calitate  nu va aplica ștampila dreptunghiulară și nu va audita lucrarea, refuzând  acordarea vizei  de calitate, având în vedere  că auditul de calitate se efectuează  doar  asupra lucrărilor de expertiză  contabilă  judiciară parafate cu ștampila de expert contabil. Si aceste situatii vor fi semnalate consiliului filialei pentru analiza si decizie.

                                    Conducerea  Filialei,

Regulament privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile (Regulament audit)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna ianuarie 2019 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna decembrie 2018 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna noiembrie 2018 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna octombrie 2018 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna septembrie 2018 (click aici)

Vă informăm că, în perioada 23 IULIE – 27 AUGUST 2018, auditorul de calitate din cadrul filialei se va afla în concediu de odihnă.

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna august 2018 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna iulie 2018 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna iunie 2018 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna mai 2018 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna aprilie 2018 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna martie 2018 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna februarie 2018 (click aici)

Programul de lucru al auditorului de calitate din cadrul filialei pentru luna ianuarie 2018 (click aici)