«

»

Mar 03

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR GORJ

 

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR GORJ

 În data de 19 martie 2020, ora 15:30, la Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu” din Tg-Jiu, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR Gorj, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;

  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

  5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;

  6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Comisiei de disciplină;

  7. Alegeri pentru cenzor;

  8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 16:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

 

Consiliul filialei,