Document de poziție față de propunerile de modificare a Legii nr. 82/1991 și a OG.65/1994 .